دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر حمید رضایتی

2- دکتر موسی سرکارات

3- دکتر مرجان مروتی

4- دکتر حسین ربانی

5- دکتر سید مصطفی سروش

6- دکتر آتوسا پیریان

7- دکتر نجم الدین مصطفوی

8- دکتر سید شمس الدین علی اکبری

9- دکتر کیومرث جوادی

10- دکتر محمدمیلاد شیخ ثانی